Новини Таращанщини

Проаналізовано загальні тенденції демографічного розвитку Таращанського району

Опубліковано: 28-2-2018

Службою у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації проаналізовано загальні тенденції демографічного розвитку Таращанського району, в результаті чого було з’ясовано, що кількість населення станом на 01.01.2018 року становить 27684, з них у сільській місцевості проживає 17128 осіб. В структурі сільського населення переважають жінки (9496 осіб), що складає понад 55 %.

В усіх населених пунктах району смертність значно перевищує народжуваність. Протягом останніх років в районі спостерігається стійка тенденція до спаду народжуваності (2014 рік - 297 дітей, 2015 рік - 274 дитини, 2016 рік - 275 дітей, 2017 рік - 214 дітей), а відповідно і старіння населення, особливо в сільській місцевості, що свідчить про наявність серйозних демографічних та соціальних проблем в районі.

Спостерігається тенденція до збільшення кількості сімей, в яких зменшується кількість дітей. Збільшення осіб старшого віку в загальній кількості населення району веде до зростання числа померлих, а значить і загальних коефіцієнтів смертності.

Демографічна реальність в районі визначається виразними негативними змінами у відтворенні населення, погіршення його кількісних показників та якісних характеристик. Статево-віковий склад населення району характеризується:

по-перше, суттєвим постарінням, свідченням чого є помітне зростання питомої ваги осіб старшого віку та скорочення частки молодіжного контингенту;

по-друге, виразними диспропорціями статевого складу.

У сільській місцевості району спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості чоловіків пенсійного віку, що пов’язано з особливостями статевої структури сільського населення - значною перевагою жінок пенсійного віку. Так, станом на 01.01.2018 року кількість жінок, яким виповнилося 60 років складає 3141 особа, тоді як аналогічний показник чоловіків складає 1864 особи.

При цьому віковий склад сільського населення порівняно з міським є несприятливим, зокрема рівень постаріння сільського населення значно вищий, що пов’язано з особливостями життя в сільській місцевості, це  стосується передусім сільських жінок, які перебувають у віці 60 років і старше, що перевищує відповідний показник сільських чоловіків.

Крім того відмічається різке погіршення здоров’я населення, очевидними проявами якого є значне підвищення рівня захворюваності та смертності населення. Жінки оцінюють власний стан здоров’я гірше, ніж чоловіки, і частіше звертаються по допомогу до лікувальних установ.

Жінки в сільській місцевості часто займаються вирощуванням овочів на земельних ділянках, веденням тваринного господарства, що в подальшому продають на місцевих ринках і генерують грошові доходи сім’ї. Це породжує проблеми, з якими зустрічаються сільські жінки, а саме: відсутність соціальної структури, робочих місць для жінок, клубів за інтересами для жінок, низька правова грамотність, низька самооцінка жінок, брак часу на самовдосконалення, низький рівень життя, приховане питання насильства у сім’ях.

 


детальніше...

Відбулося засідання колегії районної державної адміністрації

Опубліковано: 28-2-2018

28 лютого 2018 року під керівництвом виконуючого обов’язки  голови райдержадміністрації Юрія Шостака відбулося  засідання колегії райдержадміністрації.

У роботі колегії взяли участь голова районної ради Людмила Урожай, заступник голови міської ради Вадим Левицький, керівник та працівники апарату райдержадміністрації, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, керівники установ та організацій району, а також сільські голови, директори шкіл, завідуючі ЗДО та інші.

На порядку денному розглянули ряд важливих питань, зокрема про основні пріоритети  та підсумки діяльності системи освіти у 2017 році, про епідемічну ситуацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Таращанському районі, про виконання у 2017 році районної комплексної програми «Турбота» в Таращанському районні 2016-2020 роках, про підсумки роботи Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації за 2017 рік та про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у Таращанській районній державній адміністрації за 2017 рік. За інформацією начальника  відділу освіти і науки райдержадміністрації Тетяни Якубовської у 2017 році покладено початок системним змінам та реформам в освітній галузі: Президент України П. Порошенко у вересні 2017 року підписав ухвалений Верховною Радою України Закон України «Про освіту». Урядом схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затверджено зміни до Положення про освітній округ, визначено основи функціонування опорних шкіл, інклюзивної освіти, розпочато створення навчально-практичних центрів у закладах професійно-технічної освіти, змінено умови вступу до закладів вищої освіти.

У 2017 році відділ освіти і науки Таращанської районної державної адміністрації працював над виконанням важливих завдань, серед яких:

- реформування галузі відповідно до нового Закону України «Про освіту»;

- реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти до 2029 року «Нова українська школа»;

- реалізація Всеукраїнського проекту «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» і Концепції розвитку інклюзивної освіти Таращанського району;

- формування у дітей та учнівської молоді компетентностей, необхідних для успішної самореалізації;

- удосконалення мережі закладів освіти;

- створення сучасного освітнього простору та нового освітнього середовища.

Пріоритет  І.  Дошкільна освіта

У Таращанському районі функціонує 16 закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), де навчається і виховується 689  дітей (у 2016 році – 700  дітей). Усіма формами дошкільної освіти охоплено 97% дітей віком від 3 до 6 років, з них у ЗДО – 92,5%. Діти п’ятирічного віку на 100% охоплені всіма формами дошкільної освіти.

Пріоритет ІІ.  Загальна середня освіта

Протягом 2017 року вживалися необхідні заходи для забезпечення належного функціонування мережі закладів загальної середньої освіти району (далі – ЗЗСО), в якій налічується 23 ЗЗСО, з них 1 опорний заклад та його філія. У ЗЗСО  навчається 2,775 тис. учнів, що на 27 осіб більше, ніж у попередньому навчальному році (2,748 тис. учнів). До перших класів у 2017/2018 н.р. зараховано 296 учнів (135 дітей по місту, 161 – по селу). У 2017 році відбулися зміни у 3 ЗЗСО: понижено ступінь Кислівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ, реорганізовано 2 ЗЗСО у опорний, філію, зокрема:

Опорна школа

Одним з важливих напрямів діяльності є забезпечення якості та доступності освіти дітям сільської місцевості. З цією метою у 2017 році створено 1 опорний ЗЗСО. До опорного ЗЗСО з філії та  населених пунктів, в яких заклади освіти відсутні або були оптимізовані, підвозиться 50 учнів (19 з філії, 31 з інших населених пунктів).

Нова українська школа

З метою підготовки до реалізації Концепції «Нова українська школа», у  опорному ЗНЗ “Ківшоватський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ”” проводиться апробація на регіональному рівні нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Пріоритет IІІ. Інклюзивна освіта

З метою підвищення якості та доступності інклюзивної освіти, 14 жовтня 2017 підписано Меморандум про співпрацю між Київською обласною державною адміністрацією та Благодійним фондом Порошенка, яким передбачено реалізацію Всеукраїнського проекту «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». У 2017 році в районі зросла мережа закладів освіти з інклюзивною формою навчання та кількість дітей, які навчаються в інклюзивних класах та групах.Організоване інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами  в 5 -ти навчальних закладах. До навчання в інклюзивних класах залучено 7 дітей з особливими освітніми потребами. У 2017-2018 навчальному році відкрито дві групи з інклюзивним вихованням в дошкільних навчальних закладах. Уведено 4 ставки асистента вчителя у ЗЗСО та 1 ставка помічника (асистента) вихователя у ЗДО. У 2017 році прийнято рішення про створення інклюзивно-ресурсного центру в районі. На підтримку дітей з особливими освітніми потребами, створення умов для їх навчання, забезпечення необхідним обладнанням використано 52,2 тис. грн для проведення  корекційно-розвивальних  занять.

Пріоритет ІV. Позашкільна освіта

У районі функціонує 2 ЗПО. У гуртках та творчих об’єднаннях ЗПО навчається 1348 вихованців, що на 57 дітей більше у порівнянні з минулим роком. У Таращанському районі функціонує 1 дитячо-юнацька спортивна  школа, де займається 193 вихованців, що на 29 дітей більше у порівнянні з минулим роком.

Пріоритет V. Відпочинок і оздоровлення дітей та учнівської молоді. 

У 2017 року на базі ЗЗСО області функціонувало 29 таборів, що на 4 табори більше, ніж у 2016 році (24 табори), з них 19 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей та 10 літніх мовних таборів. Усього активним дозвіллям та навчанням  у таборах охоплено 1005 школярів, що на 210 дітей більше, ніж у 2016 році (795 дитини). За проектом GoCamp працювало 2 мовних табори (2016 р. – 2 табори) у 10 районах та 6 містах області.

З інформацією про епідемічну ситуацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Таращанському районі виступив начальник Таращанського районного управління Держпродспоживслужби Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Сергій Котенко, який у своєму виступі зазначив, що в епідемічний сезон з 40-го тижня(жовтня) 2017 року по 8-й тиждень  2018 року в Таращанському районі захворіло  - 3592 особи, в т.ч.  2531 дитина до 17 років, що становить 70,5% від загальної кількості захворівших. Госпіталізовано 201 особа, в т.ч. 108 дітей (53,7%). Захворювання на грип не реєструвалося. З початку епідсезону летальних випадків не зареєстровано. В епідсезон 2017-2018 рр. заплановано 165 щеплень проти грипу особам з груп ризику: КЗ ТРР «Таращанська ЦПМСД» підлягало 30 осіб, щеплено - 10, КЗ ТРР «Таращанська ЦРЛ» підлягало 135 осіб, щеплено - 135. В зв’язку з підвищенням рівня захворюваності серед школярів в Таращанському районі,  наказами по відділу освіти  тимчасово призупинялося навчання  в 8 навчальних  закладах ( Гімназія «Ерудит», Ківшоватський НВК, Лучанська ЗОШ, Таращанська ЗОШ №2, Таращанська ЗОШ №3, Станишівський НВК, Лучанська ЗОШ, Северинівський НВК).

Доповнила виступ заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ ТРР «Таращанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Любов Грінковенко, яка повідомила, що епідемічна ситуація в Таращанському  районі характеризується підвищенням захворюваності на ГРВІ починаючи з жовтня 2017р. В порівнянні з січнем 2017р. захворюваності на ГРВІ в січні 2018р. знаходиться на тому ж рівні. Випадків грипу не реєструвалося. Ріст захворюваності відмічається у вікових групах від 0-17р. Серед захворівших на ГРВІ в січні 2018р.(634 особи) налічується 377 дітей,що становить 55,9%. Захворюваність на ГРВІ не досягає епідемічного порогу. У січні 2018р. епідпоріг становить – 22%.

Крім того,  про епідемічну ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ по КЗ ТРР «Таращанська ЦРЛ» головний лікар КЗ ТРР «Таращанська ЦРЛ»  Вадим Назарина зазначив, що  за період з 01 січня по 26 лютого 2018 року захворіло : ГРВІ, пневмонія – 50 дітей; ГРВІ, пневмонія 37 дорослих. В КЗ ТРР «Таращанська ЦРЛ» випадків захворюваності на грип за період з 01 січня 2018 року по 26 лютого 2018 року не було.

З  питанням про про підсумки роботи Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації за 2017 рік  виступила начальник відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації Олена Новікова. Вона зазначила що в 2017 році ЦНАП Таращанської райдержадміністрації пройдені всі етапи щодо підключення до відомостей Державного земельного кадастру (ДЗК), налаштовано програмне забезпечення для роботи в Національній кадастровій системі України та 08.12.2017 року отримано доступ до ДЗК адміністратором ЦНАП. За 2017 рік кількість наданих результатів адміністративних послуг через ЦНАП становить 5733 послуги, в тому числі: документів дозвільного характеру – 57; адміністративних послуг з державної реєстрації ЮО та ФО-П – 745; адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1325; адміністративних послуг з державної реєстрації громадських об'єднань – 32; адміністративних послуг відділу у Таращанському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області – 3570; декларацій відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки - 4. У порівнянні з 2016 роком кількість наданих адміністративних послуг за 2017 збільшилась на 751 послугу (за 2017 рік – 5733 послуги, а за 2016 рік – 4982 послуги). Кількість наданих послуг на 1000 мешканців у 2017 році становить – 206 послуг (у 2016 році на 1000 мешканців – 178 послуг). Кількість осіб, які скористались консультаційними послугами ЦНАП у 2017 році становить 8345 осіб. 

Про виконання у 2017 році районної комплексної рограми «Турбота» в Таращанському районні  2016-2020 роках начальник поінформувала управління соціального захисту населення райдержадміністрації Людмила Холмогорова зазначивши, що до сектору у справах ветеранів і людей з інвалідністю за 2017 рік  на особистий прийом громадян з різними питаннями соціального захисту  та про надання безоплатної первинної правової допомоги звернулося  409  чол. З заявами про надання одноразової матеріальної допомоги  інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам звернулось 67 чоловік. 67 заяви розглянуто на  засіданнях комісії та задоволені. За звітний період надійшло 83 звернень громадян на отримання технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів. Виписано 114 направленнь на забезпечення технічних та протезно-ортопедичних виробів, з них 42  отримали засоби реабілітації. Направлення дійсні до кінця 2018-2020 років.В 2017 році забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування за рахунок державного бюджету та субвенцій 11 інвалідів з них 5 учасників бойових дій. Прийнято та зареєстровано 119 індивідуальні програми реабілітації інвалідів. Поселено в геріатричний пансіонат 10 інвалідів та одиноких пенсіонерів.Видано 8 направленння  інвалідам, дітям-інвалідам для проходження ними курсу реабілітації в реабілітаційних установах різного типу. Зареєстровано та розглянуто на засіданнях комісії 295 заяв про прийняття осіб на обслуговування відділеннями Таращанського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Згідно районної комплексної програми «Турбота» на 2016-2020рр., затвердженої рішенням сесії Таращанської районної ради № 31-03-VІІ від 25.12.2015 року, управлінням соціального захисту населення за рахунок коштів районного бюджету надано одноразову матеріальну допомогу 116  громадянам, які потребують термінового медикаментозного лікування та оперативного хірургічного втручання, а також інших видів допомоги.

Заслухавши доповідачів та обговоривши виступи, члени колегії, із врахуванням зауважень, пропозицій та доповнень, прийняли відповідні рішення з кожного із винесених на порядок денний засідання колегії питань.


детальніше...

Відбувся семінар для безробітних та зайнятого населення

Опубліковано: 28-2-2018

28 лютого в Таращанському РЦЗ  відбувся семінар для безробітних та зайнятого населення «Презентація роботодавця», куди були запрошені представники Таращанського відділення Національної поліції України підполковник Олександр Кучер  та лейтенант Оксана Чичкаленко, які детально проінформували присутніх про умови конкурсного відбору на посади поліцейських, вимоги до кандидатів, перелік документів, які мають подати претенденти, про обов’язки поліцейських, можливості отримання вищої освіти у навчальних закладах системи МВС за державним замовленням, заробітну плату та весь соціальний пакет майбутнього поліцейського, відповіли на всі запитання присутніх.

Після проведеного заходу 7 осіб виявили бажання спробувати пройти конкурсний відбір на безстрокову службу на посади поліцейських.

 

 

 

 

 

 

 


детальніше...

Семінар-навчання з працівниками с/г підприємств району та працівниками пов'язаних з торгівлею пестицидами та агрохімікатами

Опубліковано: 27-2-2018

З 26 лютого 2018 року в районі Управлінням агропромислового розвитку Таращанської районної державної адміністрації спільно з спеціалістами Таращанського районного управління Держпродспоживслужби Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області проводиться семінар-навчання  з  працівниками сільськогосподарських підприємств району, робота  яких пов’язана з організацією та безпосереднім проведенням робіт по транспортуванню, зберіганню, застосуванню пестицидів та агрохімікатів; працівниками пов'язаних з торгівлею пестицидами  та агрохімікатами для отримання або  підвищення знань та кваліфікації.

У програмі навчання висвітлюються наступні питання:

1. Роль, значення засобів хімізації в системі заходів. Захист від шкідників, хвороб, бур’янів посівів сільськогосподарських культур, класифікація пестицидів і агрохімікатів за призначенням.

2.Токсичність пестицидів і гігієнічні вимоги до них, правила зберігання, відпуску та застосування, правила та умови торгівлі пестицидами та агрохімікатами. Заходи по охороні від забруднення навколишнього природного середовища.

3.Фактори які можуть спричинити отруєння. Умови праці та заходи запобігання негативного впливу пестицидів на працівників, робота яких пов’язана з застосуванням пестицидів і агрохімікатів, забруднення кормів пестицидами. Правила особистої гігієни, перша долікарська допомога, самодопомога при отруєнні пестицидами та агрохімікатами.

4.Нещасні випадки під час роботи з пестицидами і агрохімікатами та їх розслідування. Характеристика та призначення засобів індивідуального та суспільного захисту від негативного впливу пестицидів та агрохімікатів. Умови, засоби і заходи по знешкодженню транспортних засобів, машин, апаратури, тари, спецодягу, місць складування, проведення робіт.


детальніше...

Керівники району привітали з Днем народження голову Володимирівської сільської ради

Опубліковано: 27-2-2018

Сьогодні свій 45-річний ювілей відзначає голова Володимирівської сільської ради Тетяна Хомейко. З нагоди свята, виконуючий обов’язки голови Таращанської райдержадміністрації  Юрій Шостак спільно з головою Таращанської районної ради Людмилою Урожай передали вітання від голови облдержадміністрації Олександра Горгана, вручили вітальну адресу, квіти та побажали міцного здоров'я, мирного неба, злагоди, благополуччя, радості і тепла у домівці, щоб енергія була незгасною, наснага невичерпною, а душу зігрівала людська повага, розуміння і доброта. Щоб вдавалися всі справи і щастило в усіх починаннях на благо Володимирівської  громади, а кожний день життя наповнювався лише щасливими подіями.

 

 

 

 

 


детальніше...

В рамках Тижня безпеки життєдіяльності

Опубліковано: 26-2-2018

26 лютого в рамках Тижня безпеки життєдіяльності рятувальники Таращанського районного відділу завітали в загальноосвітню школу № 2 міста Тараща.
Фахівці ДСНС розповіли дітям про небезпечні ситуації, які можуть статися в побуті, основні причини пожеж взимку та наголосили, що дотримання правил безпеки допоможе уникнути виникненню надзвичайних подій.
Крім того, рятувальники детально проінструктували школярів щодо заходів безпеки під час виявлення підозрілих вибухонебезпечних придметів, правила перебування на кризі та навчили як потрібно поводитись, якщо опинилися у крижаній воді.
Наприкінці заходу, всі діти отримали інформативні листівки, після чого подякували рятувальникам за проведену роботу.
 
 
 
 
 


детальніше...

Чергова нарада щодо об’єднання територіальних громад району

Опубліковано: 26-2-2018

Одним з питань, які є нині актуальними – реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади. Адже в Україні триває реформа, яка здійснюється згідно Закону України «Про добровільне обєднання територіальних громад».

Тож, 26 лютого в приміщенні районної державної адміністрації виконуючий обов’язки голови Таращанської районної державної адміністрації Юрій Шостак за участю директора Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Олега Любімова та експерта з питань децентралізації Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Марії Панчук прийняв участь у  нараді по питанню активізації  добровільного об’єднання територіальних громад району.

На нараді також були присутні голова районної ради Людмила Урожай, заступник голови районної ради Олег Степаненко, заступник голови міської ради Вадим Левицький, керівник апарату райдержадміністрації Ірина Андрусенко та голови сіл.

Експерти розповідали присутнім про плюси децентралізації та об’єднаних громад.  

Перспективним планом формування територій громад Київської області у Таращанському районі наразі передбачається створення однієї ОТГ з центром у м.Тараща.

За словами Олега Любімова, процес добровільного об’єднання територіальних громад - неминучий для сільських рад, які хочуть розвиватись. «На сьогоднішній день у Київській області 9 ОТГ створених в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року, ще 3 громади очікують призначення виборів - це є  Гостомельська, Ржищевська та Березанська, крім того є  6 громад, які не пішли на вибори у квітні місяці, але отримали позитивний висновок або на етапі отримання вже позитивного висновку тобто громади, які вже по суті створені і спокійно можуть йти на вибори. Крім того, відколи почав працювати Центр розвитку місцевого самоврядування (листопад 2017 р.) ще приблизно 20 громад знаходяться на різних етапах процесу об’єднання», - зазначив Олег Вікторович.

Присутні обговорили актуальні питання фінансового забезпечення, медичного обслуговування, функціонування мережі закладів освіти та культури після утворення територіальних громад.

До обговорення  даних питань долучались голови сіл Калинове, Володимирівка, Чернин, Плоске, Круті Горби, Ківшовата, Веселий Кут, Лука та керівництво районної та міської влади.

Головне, на що звертали увагу під час наради представники Київського Центру розвитку місцевого самоврядування це те, що громада зможе сама розподіляти ресурси і кошти, зосереджені в ОТГ. Неабияку вагу мають і податки, які після об’єднання, теж зосередяться в окремо взятій громаді. 

Думки, щодо об’єднання поки що розділяються. Сільські голови у більшості своїй впевнені – ОТГ потрібне, однак мають певний сумнів чи принесе воно користь селянам Таращанського району. Крім того, висловлювалися думки щодо об'єднання територіальних громад поза межами Перспективного плану, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Попри суперечки, всі учасники наради погодилися з тим, що процес ОТГ вже не зупинити. І мешканцям району необхідно якнайшвидше прийти до спільного рішення.

У свою чергу, Олег Любімов запевнив, що Київський ЦРМС надаватиме усіляку підтримку громадам, які вирішать об’єднатися відповідно до методики та в межах Перспективного Плану створення ОТГ на Київщині.

 


детальніше...

Відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

Опубліковано: 23-2-2018

23 лютого під керівництвом виконуючого обов’язки голови Таращанської районної державної адміністрації Юрія Шостака відбулося засідання комісії ТЕБ та НС райдержадміністрації. На порядку денному розглянули ряд питань, зокрема:

- про стан підготовки до пропуску  льодоходу,  повені  та  дощових  паводків у  весняний  період 2018  року  та забезпечення виконання Плану основних заходів  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, районних установ, підприємств та організацій Таращанського району щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2018 році;

- про стан формування матеріального резерву медичних засобів (медикаменти і витратні матеріали) для ліквідації НС відповідно до затвердженої номенклатури (по 134 найменуваннях);

- про стан роботи щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них в Таращанському районі;

По завершенні комісії були прийняті рішення та дані відповідні доручення.

 


детальніше...

Запровадження системи подання електронної фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Опубліковано: 23-2-2018

23 лютого в приміщенні Таращанської райдержадміністрації начальником управління Державної казначейської служби України у Таращанському районі Київської області Олександром Печеніним проведено нараду з бухгалтерами бюджетних установ району з питань запровадження системи подання електронної фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Спільно з учасниками  наради було розглянуто питання підключення користувачів до системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

 

 

 


детальніше...