Таращанський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Київській області

Проведено прийом громадян

Опубліковано: 26-1-2018

25 січня 2018 року відповідно до плану заходів, затвердженого начальником головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, членом аудиторської групи Ольгою Дубовик проведено прийом громадян за адресою вул. Ярослава Мудрого, 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


детальніше...

Зміни в пенсійному законодавстві з 01 січня 2018 року

Опубліковано: 26-1-2018

Для тих, що вже отримують пенсію

Відповідно до Закону Украї­ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017№2148-УІІІ (далі — Закон 2148) Пенсійний фонд України здійснив перерахунки пенсій, а саме:

- особам які досягли віку 65 років, мініматьний розмір пен­сії за віком за наявності в чоло­віків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлено в розмірі 40% від мінімальної за­робітної плати (1489,20 грн). Мі­німальна заробітна плата, визна­чена законом про Державний бюджет України на 2018 рік, ста­новить 3723 грн.;

- здійснено перерахунки ра­ніше призначених пенсій шля­хом встановлення максимально­го розміру пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допо­моги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та ін­ших доплат до пенсії, встановле­них законодавством, окрім до­плати до надбавок окремим ка­тегоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) на рівні 10 прожиткових міні­мумів, установлених для осіб, що втратили працездатність — 13 730 грн.

Для майбутніх пенсіонерів

Починаючи з 1 січня цього року право на призначення пенсії за віком за наявнос­ті страхового стажу не менше як 25 років мають чоловіки після досягнення ними віку 60 років та жінки після досягнення ними:

- 58 років — які народилися з1 квітня 1959 року по ЗО вересня 1959 року;

- 58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

- 59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по ЗО вересня 1960 року;

- 59 років 6 місяців —які на­родилися з 1 жовтня 1960 ро­ку по 31 березня 1961 року;

- 60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Наявність необхідного стра­хового стажу визначається на дату досягнення відповідного пенсійного віку. Якщо пенсійно­го віку досягли до 01.01.2018 р., право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше як 15 років по 31 груд­ня 2017 року.

Під час призначення пенсії застосовується величина оцін­ки одного року страхового ста­жу в розмірі 1%.

Для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону «Про загальнообов ‘язкове державне пенсійне страхування» до страхового стажу включаються такі періоди:

- ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподатку­вання, а також із застосуванням фіксованого податку:

- з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включ­но, що підтверджується до­відкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

- з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включ­но за умови сплати страхо­вих внесків (єдиного вне­ску) незалежно від сплаче­ного розміру (крім випадків звільнення від сплати єди­ного внеску);

- проходження військової  служби з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно;

- перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та по­логами з 1 січня 2004 року по ЗО червня 2013 року включно, що підтверджується наказом про надання такої відпустки;

- перебування у відпустці для догляду за дитиною до до­сягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року по 31 груд­ня 2004 року, що підтверджуєть­ся свідоцтвом про народжен­ня дитини.

Відповідно до Закону Укра­їни «Про статус і соціаль­ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор­нобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ дружи­нам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасни­ків ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсію у зв’язку з втратою годувальника призна­чають незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

 


детальніше...

Зустріч з працівниками трудового колективу ТОВ «Земля Томилівська»

Опубліковано: 26-1-2018

25 січня 2018 року представниками Пенсійного фонду Іриною Шинкарьовою та Костянтином Будком проведено зустріч з працівниками трудового колективу ТОВ «Земля Томилівська». Керівник підприємства Сергій Вахній надає посильну допомогу управлінню у відкритті пунктів обслуговування громадян Білоцерківщини.

Також Ірина Шинкарьова та Костянтин Будко зустрілись з головою Томилівської сільської ради Наталією Карпінською, провели опитування мешканців села Томилівка щодо своєчасності та повноти отримання пенсійних виплат. Нарікань та скарг щодо несвоєчасної доставки пенсій  не висловлено.

 


детальніше...

Заходи під час аудиту

Опубліковано: 26-1-2018

В ході проведення аудиту 24, 25 січня 2018 року спеціалістами головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Іриною Шинкарьовою, Ольгою Дубовик, Зоряною Загородньою продовжено анкетування відвідувачів Білоцерківського, Рокитнянського відділів та відділу обслуговування громадян за адресою м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2 щодо якості надання послуг працівниками Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області.

Відвідувачі позитивно оцінюють створені умови прийому, ставлення спеціалістів, повністю задоволені відповідями та роз’ясненнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


детальніше...

Зустріч з працівниками Володимирівської сільської ради

Опубліковано: 25-1-2018

24 січня  2018 року відбулася зустріч з працівниками Володимирівської сільської ради  у присутності сільського голови Хомейко Т.В.  Були розглянуті питання необхідності набуття страхового стажу для призначення пенсій, надані роз’яснення щодо Пенсійної реформи, яку  запровадили з 01.01.2018 року. Розглянуто питання впровадження накопичувальної системи. Також надано роз’яснення, щодо надання ПФУ послуг в електронному вигляді за допомогою Веб-порталу, що дозволить кожному працівнику чи пенсіонеру самостійно контролювати суму заробітної плати, та сплату єдиного внеску. Зустріч проводила:   головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Білоцерківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Київської області Кизима Л.А.

 

 

 


детальніше...

Проведення анкетування в громадській приймальні

Опубліковано: 24-1-2018

В ході проведення аудиту 23 січня 2018 року  Ірина Шинкарьова  провела анкетування пенсіонерів щодо якості обслуговування в Білоцерківському відділі за адресою м. Біла Церква вул. Фастівська 23. Якістю отриманих послуг пенсіонери задоволені Скарги та нарікання відсутні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


детальніше...

Зустріч з мером

Опубліковано: 24-1-2018

22 січня спеціалісти головного управління  Ірина Шинкарьова, Галина Чопик та начальник Білоцерківського об’єднаного управління Костянтин Будко зустрілись з міським головою Білої Церкви Геннадієм Диким. В ході зустрічі обговорено питання поліпшення якості надання послуг спеціалістами управління та відкриття пункту обслуговування громадян за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського 34. Кількість пенсіонерів мікрорайону, які матимуть змогу обслуговуватись у цьому відділі, 17 тис. громадян. 

 

 

 


детальніше...

Білоцерківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області інформує

Опубліковано: 23-1-2018

22 січня 2018 року під час проведення наради з начальниками структурних підрозділів Білоцерківського об’єднаного управління керівник аудиторської групи Ірина Шинкарьова повідомила про початок проведення внутрішнього аудиту в  Білоцерківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області.

Далі начальник управління Костянтин Будко разом з Іриною Шинкарьовою провели зустріч з головою Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадієм Джегуром.

Спільно з керівництвом Білоцерківського району члени аудиторської групи Ірина Шинкарьова, Галина Чопик, начальник Білоцерківського об’єднаного управління Костянтин Будко взяли участь у заходах, присвячених Дню Соборності України у селі Шкарівка Білоцерківського району. 

По завершенню свята Ірина Шинкарьова провела прийом в агентському пункті с. Шкарівка.

На зустрічі  зі Шкарівським сільським головою Анатолієм Бондарем та секретарем сільради Аллою Балас погодження  рішення про необхідність відкриття пункту прийому з обслуговування громадян. На сьогодні в с.Шкарівка функціонує агентський пункт.

Цього ж дня проведено опитування пенсіонерів села Шкарівка з метою визначення повноти та своєчасності пенсійних виплат. 


детальніше...

Оголошення!

Опубліковано: 19-1-2018

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє про проведення комплексного аудиту стану надходження та використання коштів, перевірки організації правової, кадрової роботи та забезпечення функціонування Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в Білоцерківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області з 22.01.2018 до 16.02.2018.

 

 

 

 

 


детальніше...