Запобігання проявам корупції

Опубліковано: 8-6-2017

  Заходи Білоцерківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської  області щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов'язаним  з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів

 

1.Удосконалення нормативно-правової бази:

- здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів в органах Пенсійного фонду України Київської області, що регулюють їх діяльність, з метою внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду та приведення у відповідність актуальним корупційним викликам і загрозам.

2.Організаційно-управлінські заходи

- дослідження проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються  Білоцерківським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, додержання порядку узгодження та схвалення проектів документів.

- проведення аналізу існуючої практики взаємодії  відділів та спеціалістів Білоцерківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму  багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних.

- моніторинг положень про відділи  та посадових інструкцій з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

- здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників Білоцерківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області,  членів їх сімей, з  метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

- здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

- робота по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, зокрема Білоцерківським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області, і своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи виконавчої служби.

- впровадження відео - та аудіо фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням прав осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого  та приватного життя.

- впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами Білоцерківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області, які безпосередньо здійснюють прийом.

- забезпечення  проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

- проведення за принципом  «таємних покупців» оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в Білоцерківському об'єднаному управлінні  Пенсійного фонду України Київської області із залученням представників громадськості.

- здійснення контролю за повнотою та своєчасністю направлення розрахунків для відшкодування  витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, застосування фінансових санкцій, передачі карток особових рахунків платників та інших документів Білоцерківським об'єднаним  управлінням  Пенсійного фонду України Київської області за новим місцезнаходженням платника.

3.Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів:

- моніторинг стану виконання антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про їх виконання.

- забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників Білоцерківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області. У разі виявлення  корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Білоцерківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайне письмове повідомлення  про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта  у сфері протидії корупції.

- забезпечення оприлюднення інформації про результати виконання заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Білоцерківському об'єднаному управлінні  Пенсійного фонду України Київської області.

4. Удосконалення роботи з персоналом

- проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу;

- забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання  корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників управління щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу та проведення тестування працівників для визначення рівня знань законодавства про державну службу.           

5. Сфера  публічних фінансів

- здійснення Білоцерківським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області закупівель з використанням електронної системи закупівель та забезпечення оприлюднення інформації про закупівлі  товарів, робіт і послуг та використання коштів управління;

- здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат  з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати  та з доставки пенсій;

- здійснення моніторингу організації та проведення  Білоцерківським об'єднаним  управлінням  Пенсійного фонду України Київської області, процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення  проведення процедури закупівлі, визначення його  не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.