Громадські роботи: допомога для громади, для безробітних — тимчасова зайнятість

Опубліковано: 12-3-2019

Зайнятість  населення — одне з  пріоритетних питань в роботі Таращанської районної філії Київського обласного центру зайнятості. Вакансії у селах трапляються частіше, ніж в місті, де їх недостатньо та й вибір обмежений. Тому  залучення до громадських та інших робіт  тимчасового характеру — ефективний шлях тимчасового вирішення працевлаштування громадян.

Одним із вагомих чинників, що знімає напругу на ринку праці й забезпечує тимчасову зайнятість громадян, є оплачувані громадські роботи. У Законі України "Про зайнятість населення" прописано, що ними вважаються загальнодоступні види робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам регіону і сприяють його соціальному розвиткові.

До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:

  • зареєстровані безробітні;
  • особи, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу;
  • працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці подають до служби зайнятості інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць, відповідно до якої здійснюється  направлення цих осіб.  Зазначаємо,  що з особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають строкові трудові договори на період, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.  Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру не відносяться роботи, що пов'язані з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р., N 15.

Місцеві органи влади щороку відповідно до територіальних програм зайнятості населення приймають рішення щодо організації громадських робіт, визначають види робіт та доводять службі зайнятості інформацію про прийняте рішення щодо обсягів коштів, необхідних для фінансування організації громадських робіт.

Фінансування організації оплачуваних громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

Тривалий час Таращанська районна філія Київського ОЦЗ співпрацює  із сільськими радами району у напрямку організації та проведенні громадських робіт.  Організація громадських   робіт  надає місцевим громадам можливість виконувати роботи, що відповідають потребам  територіальної громади, залучати безробітних до виконання суспільно корисних робіт. Ці роботи дають позитивний результат як для  безробітних, так і для населених пунктів, в котрих вони проживають. Адже завдяки проведенню громадських  робіт в населених пунктах  підтримуються чистота й порядок.

Направлені  безробітні виконують  роботи з упорядкування паркових зон, зон відпочинку, кладовищ, місць меморіальних поховань, пам'ятників, братських могил, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вирубування порослі дерев та хворих дерев та інших робіт відповідно до переліку видів робіт які затверджені розпорядженням органу місцевого самоврядування.

Як бачимо, через громадські та інші роботи тимчасового характеру вдається розв'язати низку актуальних для життєдіяльності територіальних громад питань, а з іншого боку — за відсутності постійних місць роботи  на деякий час залучити безробітних до легальної зайнятості з гарантованим заробітком.

Учасники громадських та інших робіт тимчасового характеру  отримують можливість набути практичного досвіду, встановити нові соціальні контакти, завдяки яким людина може знайти постійну роботу.

Зважаючи на значимість громадських та інших робіт тимчасового характеру  для міста та району загалом, Таращанська районна філія Київського ОЦЗ і надалі буде проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців з питань залучення осіб, що перебувають в пошуках роботи, до тимчасової зайнятості.